Poľský nížinný ovčiak je plemeno psov, ktoré boli mnoho rokov známe najmä ako ovčiarske a strážne psy. Dnes sú chované aj ako spoločenské psy. Sú to verní spoločníci, ktorí starostlivo bránia nie len iné zvieratá, ale aj svojho