Historické pramene o pôvode tohto plemena sa rozchádzajú. Jedny tvrdia, že plemeno priniesli do Pyrenejí Rimania, iná zdroj tvrdi, že „Patou“ ,ako je Pyrenejský horský pes nazývaný vo svojej domovine, je potomkom Tibetskej dogy. Ďalšou teóriou je,