Každý majiteľ psa by mal ovládať základy prvej pomoci a taktiež vedieť rozpoznať niektoré závažné ochorenia. Vďaka tomu dokážete svojmu chlpáčovi zachrániť život. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na torziu žalúdka, ktorá patrí k tým najzávažnejším akútnym ochoreniam. Obrátený žalúdok